هموطن قضاوت کن

۸.۳۰.۱۳۹۱

خبری که فارس نیوز بلافاصله آن را حذف کرد: ‌واگذاری صید ماهی‌ خاویار ایران به روسیه!


۲ نظر:

  1. مرگ بر پاسداران وطن فروش

    پاسخحذف
  2. قرن بیداری بشر برای اگاهی و شکستن تسلط دولتهابر ملتها بجای همکاری و هم یاری ملتهایشان/ رسیده . این اجتماع کثیف بی شرم درنده وطن فروش چرا باید بماند . ؟ چرا هست / چرا این کرم ها بجای اینکه روی زمین بخزند و زیر پای ایرانیان راستین معدوم شوند !!!!!به شاهرگ ایرانی ها خزیده و از خون مردم زنده اند ؟؟؟بیدار شوید ایرانی ها برای پس گرفتن این سر زمین اگاهی بالانرین سلا ح زوی این زمین است .....اگاهی و دانستن را هیچ مذهبی و خرافاتی و حیله و زوری نمی تواند برابری کند .....بیدار شوید ....

    پاسخحذف